Települési Értéktár

Értékeink:

Babérné Rétese
Erdei pihenő, Madárvárta (korábbi neve: Gárgyán erdő)
Ezerarcú sömlyék
Homoki termelés
Kocsányos tölgy
Lódri-tó
Öregház Tanyamúzeum
Papp-kereszt
Szentháromság Templom – Zákányszék
Tanács falu
Tömörkény-ház
Zákányszéki Böllérnap
Zákányszéki Kegyeleti Park
Zákányszéki Parasztkórus hagyományőrző tevékenysége
Zákányszéki Zabosfa Táncegyüttes hagyományápoló indíttatású tevékenysége
„Tündér” kecsketejes kézműves szappanok
Tanács Vince-féle út menti kereszt
Homokháti Őszibarack Pálinka
Monoki Lajos

Települési Értéktár Zákányszéken

A 2012. évi XXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a magyar nemzeti értékek és  hungarikumok összegyűjtésével és gondozásával kapcsolatban.

A törvény kimondja, hogy a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek.

Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értéket ápolni, védelmezni és támogatni kell. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni.

A 114/2013. (IV.16) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról rendelkezik az értéktár létrehozásáról és működéséről.

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

  • 65/2013. (V.30) Kt. határozatában döntött a települési értéktár létrehozásáról,
  • 136/2013. (IX.26) Kt. határozatában meghatározta a bizottság szervezeti és működési szabályzatát és döntött a bizottság tagjairól.

A 114/2013. (IV.16.) Korm. r. rendelkezései a nemzeti értékek települési, tájegységi, megyei értéktárba és a külhoni magyarság értéktárába történő felvételéhez:

(1) A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.

(2) A Magyarország határain túl fellelhető nemzeti értékek felvételét a külhoni magyarság értéktárába bárki írásban kezdeményezheti a MÁÉRT szakbizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

(3) A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve a külhoni magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő adatait,

b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,

c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,

d) a Htv. 1. § (1) bekezdés j)pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

 

A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

  1. a) agrár- és élelmiszer-gazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
  2. b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
  3. c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  4. d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
  5. e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
  6. f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
  7. g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  8. h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A törvény rendelkezéseit figyelembe véve a fenti kategóriákban várjuk a javaslatokat.

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat Zákányszék község  polgármesteréhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címre, vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve a Polgármesteri Hivatal 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. postacímre.  A javaslattétel ingyenes.
Kérdéseikkel kapcsolatban a 62/590-080-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást, vagy a muvelodesihaz@zakanyszek.hu e-mail címen.

Zombori Istvánné
intézményvezető
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár