Zákányszéki Kegyeleti Park

A települési érték bemutatása: A Zákányszéki Kegyeleti Parkot a 2010-es falunapokon avatták fel ünnepélyesen, ám az emlékhely végleges formájához rögös út vezetett.

1933-ban került végső helyére az első lakos a zákányszéki ó-temetőben, mely kegyeleti helyet 1961 decemberében zárták le. Ezt követő években a temetkezések már az új-temetőben zajlottak.

A szűk 30 év alatt az ó-temetőben közel 600 főnyi nyughelyet alakítottak ki. Az idő vasfoga azonban a temetőt sem kímélte. 25 év után merült fel először az ötlet, hogy a régi, növényekkel beszőtt temetőt parkká alakítsák, de a megvalósítás akkor meghiúsult. 2008 decemberében viszont lehetőség nyílt az emlékhely esztétikus rendbetételére. Az Új-Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretein belül az Európai Vidékfejlesztési Alapból Falumegújítás és -fejlesztés célerő irányzatra pályázott a Zákányszék Község Önkormányzata, immár a helyi Egyházközséggel közösen. A kedvező elbírálást követően, 2010 márciusában kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok, melyek nemcsak a területet háborgatták, hanem a szíveket is. A település polgármestere, Matuszka Antal szentmise áldozatot kért az itt nyugvók lelki üdvéért. A Kegyeleti Park befejezett képe már mindenki nyugalmát hozta magával.

A régi temető újjávarázsolása gondos odafigyelést igényelt. A területet megtisztították az elburjánzott növényzettől, majd feltöltötték, végül az építési munkálatok során parkosították. Az ott található fejfák, keresztek és névtáblák a park végén található egységes, rendezett környezetbe, valamint az eltemetettek közül minden ismert, nyilvántartásban szereplő név az emlékfalra került.

A Kegyeleti Park így valóban a béke és a nyugalom helye, mely az emlékeket az emberek szívében őrzi.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Zákányszéken a Szegfű János utcában található ó-temető helyén kialakított Kegyeleti Park méltón őrzi az ide eltemetettek emlékét. A szép, rendezett környezet kiemelkedő színfoltja a falu belterületének, mely méltán megérdemli a Zákányszéki Települési Értéktárba való felvételt.