Tömörkény-ház

A települési érték bemutatása: A Zákányszék, Tanya 397. szám alatt található a híres Tömörkény-ház. A zákányszéki Rokolya Lászlóné, Marika néni szülőháza ez a tanya, az ő elmondása szerint 1962-ben egy nap Péter László irodalomtörténész és Tömörkény László, Tömörkény István fia felkereste őket. Ekkor tudták meg, hogy Tömörkény apósáé volt ez a ház. Péter László Tömörkény világa című könyvében „A Sebőkhögyben” fejezetében ír erről a tanyáról. Az író legkedveltebb hőse Sebők Kánya Tóni (Sebők Antal) négy évtizeden át, 1870-től 1908-ban bekövetkezett haláláig volt itt szőlőkapás. 1915-16 táján eladták a tanyát a körülötte lévő 16 hold földdel egyetemben. A tanya Sebők Józsefé lett, az ő unokája Marika néni édesapja.

„…Megnézzük a tanya belsejét is. A szabadkéményes konyha persze már eltűnt, de a régi tisztaszoba padozata még a régi, s Tömörkény László nemcsak a jó öreg ajtókat ismeri föl, még ha elvándoroltak is helyükről, de ahogy belép, szól:

– Ez a pad a nagyapámé volt, de ketté van vágva. Igaz?

A fiatalasszony nevet… Pontosan úgy van. A Kiss Palcsi padja és két székje még megvan. A tanyával együtt vették meg.”

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Zákányszék egyik legidősebb tanyája, mely Tömörkény István írónk nevéhez fűződik, méltán megérdemli a helyi értéktárba való felvételét.