Tanács falu

A települési érték bemutatása: Zákányszék központjától kb. 3 km-re a Jámborka-csatorna déli oldalán sorakoznak a népiesen a „Tanács falu” nevet viselő, egymás szomszédságában lévő kis tanyák.

A Tanács falut – amelynek kialakulása az 1800-as évek elejére vezethető vissza – a 736-tól a 742 házszámig ma is a Tanács család leszármazottjai lakják. Kovács Tanács Ferenc (a ma 739-es szám alatt lakó id. Kovács Tanács Antal ükapja) Szegeden élt. Három családja született, a fia, Ádám vette meg az akkor 107-es (ma 740.) számú tanyát bizonyos Bogrács Tanácstól, a lánya, Ilonka pedig a ma 736-os tanyát. Tulajdonképpen innen indult a Tanács család terjeszkedése, a leszármazottak egymás szomszédságába építettek, művelték a hozzátartozó földterületeket, és jó gazda módjára gazdálkodtak az évek során.

Kovács Tanács Ádám papnak tanult, de tanulmányait nem sikerült befejeznie. Miután kiköltözött, megnősült és közismert, megbecsült ember lett egész Alsótanyán. Képviselőnek választották, nagyon szerették és tisztelték a környékbeliek, évente kétszer Alsóközponton (ma Mórahalom) tartott gyűlésein mindig sokan voltak. Sokat tett a közjóért, az ő ideje alatt épült a mórahalmi templom, melynek építkezésére – módos gazda lévén – két fogattal is hordta az anyagot.

A ma Zákányszéken még álló harangozóházat is saját pénzen építette. A „SZEGEDI-ALSÓTANYAI LENGYEL-KÁPOLNA EREDETE ÉS EZ IDÁIG VALÓ FENNÁLLÁSA” című kéziratból a következőket tudjuk meg: „ A kápolna torony nélkül épült, amit csak 7 évvel később építettek hozzá. A torony egy alkalommal elreped, azt újraöntötték és ugyanakkor egy kisebb harangot is öntettek. Ehhez hozzájárult Tanács Ádám – a harangon rajta van a neve.”

Elkezdte építtetni a kövesutat, mely egészen Zákányszék alsóig elhaladt, ám ekkor betegsége miatt le kellett mondania, és 1914-ben meghalt, Mórahalmon temették el. A Tanács falu elnevezés a mai napig él, ha idegent kell útbaigazítani, a környékbeliek még ma is használják, hogy „forduljon le a Tanács faluba” vagy a ”Tanács falunál menjen tovább”…”

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A Tanács falu Zákányszék történetéhez, kultúrájához, fejlődéséhez szervesen hozzátartozó helyi érték, amelyet a települési értéktárba való felvétellel is meg kívánnak őrizni az utókor számára.